Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีรายได้ต่ำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีรายได้ต่ำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

ทุก 300 บาท สามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Covid Relief Bangkok

บริจาคแล้ว 44%

133,180฿ ระดับที่ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Covid Relief ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ และ ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสติ (http://sati.or.th/) ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance (https://www.scholarsofsustenance.org/) และ Urban Studies Lab (https://www.facebook.com/UrbanStudiesLab) เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Bangkok 1899 และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

ปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน และดูเหมือนว่าในอนาคตสถานการณ์จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าตัว

ในขณะที่คนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพ ฯ อีกจำนวนมาก กลับไม่มีโอกาสในการอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองได้เลย เนื่องด้วยอาชีพที่หาเช้ากินค่ำ จึงจำเป็นต้องออกไปทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงมีโอกาสในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนั้น อาการจะยิ่งทวีความรุนแรง และได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติ

ผลกระทบในระยะสั้น: อัตราการแพร่ระบาดควรลดน้อยลง เพื่อลดภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และลดความสูญเสียในกระบวนการรักษา

ผลกระทบในระยะยาว: สถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกอาชีพต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด

Phase 3

การแจกจ่ายอาหาร – (ข้าว 5 kg ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง)  ให้กับกลุ่มเสี่ยง, ผู้มีรายได้น้อย, ชุมชนไม่ได้จัดตั้ง และชุมชนแรงงานข้ามชาติ

175078022_10222100146707571_4452299709866427292_n

เมื่อการระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วแบบกระทันหันนั้น ไม่มีใครได้มีโอกาสเตรียมตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจ การรวมตัวของกลุ่ม Covid Relief Bangkok จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวของมูลนิธิ ผู้ประกอบการ อาสาสมัครจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีองค์กรหลักอย่าง มูลนิธิสติ (SATI Foundation) ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย, USL (Urban Studies Lab) ศูนย์วิจัยอิสระเกี่ยวกับชุมชนและเมือง ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารและจัดการข้อมูลความรู้ และบริการสังคม, Bangkok 1899 ศูนย์วัฒนธรรมและพลเมือง และสุดท้าย FREC ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชน ซึ่งภายในระยะเวลา 6 เดือน กลุ่ม Covid Relief Bangkok ได้ทำงานร่วมกับศูนย์อนามัยทั่วกรุงเทพ และสามารถแจกจ่ายอาหารให้กับชุมชนเปราะบางทั่วกรุงเทพ ไปมากกว่าล้านมื้อ พร้อมกับอุปกรณ์อนามัย (หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ล้างมื้อ, สบู่) อีกด้วย 

175145004_10222100153707746_7343656666926800017_n

และในเฟสที่ 2 กลุ่ม Covid Relief ได้เปลี่ยนจากการบริจาคสิ่งของมาเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และการดูแลสุขภาพจิต พวกเราได้จัดกิจกรรมสอนการทำธุรกิจให้กับ 8 ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านจิตวิทยา โดยเราจัดอบรมการดูแลสุขภาพจิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) มากกว่า 300 คนทั่วกรุงเทพ ซึ่งกลุ่ม Covid Relief ได้ทำการจัดอบรมสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่อง

175141150_10222100146187558_2615138843457411416_n

จนกระทั่งวันนี้ เมื่อการระบาดรอบที่ 3 ได้เกิดขึ้น ผู้คนจำนวนมากกลับมาได้รับผลกระทบและต้องทนทุกข์จากการสูญเสียรายได้อย่างต่อเนื่องจากการว่างงานอีกครั้ง ทางกลุ่ม Covid Relief จึงเล็งเห็นถึงความความจำเป็นในการแจกจ่ายอาหารอีกครั้ง โดยจะเป็นการแจกจ่ายอาหารจำพวกข้าวสารและปลากระป๋อง เพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบางรายได้น้อย, ชุมชนไม่ได้จัดตั้ง, ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และเพื่อให้ภารกิจนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงไปได้ พวกเราต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพวกท่านมา ณ ที่นี้

175365906_10222100128987128_4084211813735782439_n

How You Can Help

ในฐานะธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คุณสามารถช่วยเหลือแหล่งชุมชนในภูมิภาคที่ธุรกิจคุณปฏิบัติการ ได้  เราขอนำเสนอแนวคิดโครงการโควิด รีลีฟ บางกอก หากคุณกำลังมองหาโครงการที่จะสนับสนุนในช่วงวิกฤตนี้  ทาง Socialgiver พันธมิตรของเราสามารถให้ใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินและการบริจาคสิ่งของอีกด้วย

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร: TMB

ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการ SOCIALGIVER

(Yuvabadhana Foundation for Socialgiver)

หมายเลขบัญชี 075-1-07978-1

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @Socialgiver

เราขอสงวนสิทธิ์การออกใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับยอดบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/groups/covidreliefbkk