Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริจาคทั่วโลก เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ ด้วยการส่งต่อ Box of Life เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริจาคทั่วโลก เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ ด้วยการส่งต่อ Box of Life เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ

การบริจาคเพียง 750 บาท จะร่วมมอบ “โอกาส” ในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Box of Life by UNICEF NextGen

บริจาคแล้ว 9%

4,500฿ ระดับที่ 1

We will be relentless in our promise to make your BOX OF LIFE reach out to children who need them most. Not just today. But every day.

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน คือ โครงการระดับโลกที่ริเริ่มโดยยูนิเซฟ ซึ่งเป็นการรวมพลังผู้นำคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ ผ่านงานด้านการศึกษา การให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนทักษะ การสร้างเครือข่าย และการระดมทุน เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตของเด็ก ๆ ที่เปราะบางในประเทศไทยและทั่วโลก

เน็กซ์เจน ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เด็ก สมาชิกโครงการจะทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในการระดมทุนและพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ให้ คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือนักกิจกรรม คือตัวแทนด้านสิทธิเด็ก และเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้นำโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านมนุษยธรรม นำไปสู่วิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อเด็ก ๆ ต่อไป

ปัญหา

ทุก ๆ วัน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด รวมถึงสงครามและความขัดแย้ง ได้พรากชีวิตของเด็กทั่วทุกมุมโลก และยังส่งผลให้เด็กกว่า 13.8 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้รับวัคซีนที่จำเป็นต่อชีวิต การไม่ได้รับวัคซีนที่จำเป็น หมายถึง ชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน

นอกจากโรคโควิด-19 โลกของเรายังเผชิญกับวิกฤตกาณ์ร้ายแรงอื่น ๆ อีกมาก เช่น วิกฤติด้านความยากจน สงครามและความรุนแรง รวมถึงภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้รอดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้ คือกุศลอันยิ่งใหญ่…เพราะทุกนาทีคือชีวิต

ที่ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ คืออ้อมกอดของแม่ เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่มีเด็กแรกเกิดกว่า 1 ล้านคนได้หายใจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในวันแรกของชีวิต โดยสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ป้องกันได้

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

การบริจาคเพียง 750 บาทจะร่วมมอบ “โอกาส” ในด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เช่น

โอกาส…ได้ดื่มน้ำสะอาดและได้รับสารอาหารครบถ้วน

โอกาส…ที่จะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ

โอกาส…ที่จะได้รับความอบอุ่นจากภัยหนาว

และโอกาสที่เด็กในประเทศไทยจะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

โปรดส่งชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นเพื่อปกป้องเด็ก ๆ จากโรคร้าย

❤️ ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

FirstAidKiy

โปรดบริจาคเพียง 981 บาท เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล สำหรับเข้าช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก

❤️ Protect a Health Worker Kit ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ

PPE

โปรดบริจาคเพียง 1,263 บาทเพื่อช่วยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคโควิด -19 ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

❤️ Dignity and Hygiene Kit ชุดสุขอนามัย

Kit

การบริจาคเพียง 1,831 บาท จะช่วยส่งมอบชุดสุขอนามัยสตรี สำหรับเด็กและผู้หญิง รวมถึงครอบครัวที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยชุดสุขอนามัยสตรีนี้ประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ อาทิ ผ้าอนามัยแบบซักได้ สบู่ ถังน้ำ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ

Screen Shot 2563-12-24 at 17.15.14

คลังสิ่งของช่วยชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกของยูนิเซฟ ในกรุงโคเปนเฮเกน คือ ส่วนสำคัญที่ช่วยให้ยูนิเซฟสามารถจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพภายใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง

ยูนิเซฟในฐานะผู้จัดหาอาหารบำบัดฉุกเฉินและวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเด็ก ๆ ที่อยู่ในความยากลำบาก ภารกิจนี้ไม่อาจประสบความสำเร็จได้เลยหากปราศจากท่าน

ด้วยการสนับสนุนจากคุณ ยูนิเซฟจะทำทุกทางเพื่อช่วยให้เด็กและครอบครัวได้รับสิ่งจำเป็นที่จะปกป้องให้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

เนื่องจากหลักการของเรา คือ การเร่งตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง ในบางกรณี เราจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งจำเป็นอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่าในขณะนั้น ขอให้คุณมั่นใจได้ว่า การสนับสนุนจากคุณกำลังช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแท้จริง

การบริจาคเพียง 750 บาทจะร่วมมอบ “โอกาส” ในด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

❤️ยอดบริจาคของคุณคือ 750 บาท – หรือ – บริจาคเป็นจำนวนเงินตามที่ประสงค์ได้เช่นกัน

ติดต่อ

ที่อยู่: UNICEF ประเทศไทย, 19 ถนนพระอาทิตย์, ชนะสงคราม, พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200

Email: THL-UNICEFNextGen@unicef.org

Website: https://www.unicef.org/thailand and https://www.unicef.org/thailand/nextgen