เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

8

ผู้บริจาค
53% บริจาคแล้ว
26,570฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

กระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มคนเปราะบางอย่างทั่วถึง

Spread the Love

ทุก 1,000 บาทสามารถทำให้คนเปราะบางเข้าถึงสิทธิพื้นฐานได้