เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

4

ผู้บริจาค
9% บริจาคแล้ว
4,500฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว

Sati App

ทุก 100 บาท สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสาร กับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้ว ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ