เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

35

ผู้บริจาค
47% บริจาคแล้ว
47,832฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

แบ่งข้าว ปันน้ำใจ โครงการระดมทุนของซิกเซ้นส์ โฮเทลส์ รีสอร์ท สปาส์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

Got Rice? Covid Relief Fundraiser

ทุก 100 บาท สามารถช่วยบริจาคข้าว 5 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับหนึ่งครอบครัว