เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

250,000฿

เป้าหมาย

1875

ผู้บริจาค
59% บริจาคแล้ว
149,861฿
ระดับที่ 5 เป้าหมาย

ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Co-with 19

เริ่มต้นเพียง 350 บาท สามารถส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้