เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

2

ผู้บริจาค
5% บริจาคแล้ว
2,750฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สนับสนุนชุดศิลปะใช้ทำการบำบัดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

Art for Cancer

ทุก 2,500 บาทสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย