เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

2

ผู้บริจาค
9% บริจาคแล้ว
4,500฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริจาคทั่วโลก เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ ด้วยการส่งต่อ Box of Life เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆ

Box of Life by UNICEF NextGen

การบริจาคเพียง 750 บาท จะร่วมมอบ “โอกาส” ในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น