เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

84

ผู้บริจาค
75% บริจาคแล้ว
37,721฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สร้างและพัฒนาครูผู้สอนที่พร้อมส่งต่อความรู้สู่เด็กด้อยโอกาส

Teach For Thailand Foundation

ทุก 750 บาท คุณสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ให้เด็กนักเรียน 1 คน ผ่านเทคนิคการสอนโดยครูผู้นำตลอด 1 ภาคการศึกษา